|
|
Необходима е защита на индустриалните системи с ефективни програми за киберсигурност