Всички модули и услуги в една платформаAdaptive Defense 360 - модули

PANDA ADVANCED REPORTING TOOL

от събиране на информация до защита на IT инфраструктурата

Модулът обработва всичката събрана информация, като я корелира и представя графично в реално време. По този начин се осигурява пълна прозрачност над всяко събитие случило се във Вашата IT мрежа.

Модула има информационни табла с ключови индикатори, търсения и аларми в три основни направления:

  • Инциденти, свързани със сигурността
  • Достъп до критична информация
  • Използвани мрежови ресурси и програми

Контрол над заплахите

Определя произхода на опасносттаи прилага мерки за сигурност, за да предоврати бъдещи атаки.

Контрол на достъпа

Рестриктивни политики за досъп до критична за бизнеса информация

Наблюдение и засичане

използване на корпоративни ресурси, което може да доведе до негативи за бизнеса и производителността на служителите

Поведение на служителите

поправя поведението на служителите, което не отговаря на зададените фирмени политики

 

Услуги


100% атестационна услута

затваря цикъла по засичане на опасности

Услугата има за цел да осигури надеждността на всички процеси, като по този начин позволи превенция, засичане и отговор на всякакъв зловреден код

Затваря цикъл на засичане на опасности и позволява автоматична адаптация към еволюиращите заплахи

Adaptive Defense 360 - атестациа
Adaptive Defense 360 - treat hunting

Threat hunting и услуга по разследване на инциденти

отговор на хакерски атаки и нелоялни служители

нашите експерти в комбинация с машинно обучение засичат аномалии в поведението на потребителите, приложенията и устройствата

Идентифицират и валидират познати и непознати вектори за без файлови атаки в реално време