Решението


PANDA ADAPTIVE DEFENSE

е пакет за защита, който интегрира решения за защита на крайни точки и за откриване и реакция (Endpoint Protection and Endpoint Detection and Response) със 100% атестиране и услуги за залавяне и разследване на заплахи, всички предоставени чрез един „лек“ агент.

ЗАЩО ВИ ТРЯБВА ADAPTIVE DEFENSE ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ИМАТЕ ДРУГ АНТИВИРУС ВЪВ ФИРМАТА?

Ежедневно обемът зловреден код нараства с много бързи темпове (над 200,000 нови заплахи всеки ден) и става все по-сложен за засичане от традиционните антивирусни решения. Тази реалност в комбинация с все по-усложняващите се корпоративни мрежи и предизвикателствата пред ИТ отделите, позволява на хакерите да пробиват фирмените мрежи и огромно количество заплахи да останат незасечени за дълъг период от време. Традиционните антивирусни решения не са достатъчни, защото няма как да обработят толкова дефиниции и интегрират защита на ниво таргет атаки и изпълними файлове (крипто вируси). Те използват само техники базирани на антивирусни дефиниции и евристични алгоритми.

Adaptive Defense 360 - reshenieto

Превенция, засичане и отговор на заплахи

файлов и без файлов
зловреден код, познат и непознат злонамерен софтуер.

Мониторинг в реално
време

с разширени информация и
възможности за активността на
всички крайни устройства.

100% класификация на всички процеси

се осъществява на
99.98% от изкуствен интелект
и машинно обучение
и 0.02% от есксперти
на Panda Security.

Анализ и последващо
разследване на опасности

извършвано от експерти в Panda Security

Платформа за защита на крайни точки

Усъвършенствана киберсигурност, за борба със зловреден софтуер. Възможности за превенция, засичане и поправка.

EDR система за засичане и реакция

Наблюдава, събира и категоризира 100% от всички активни процеси, изпълнени на клиентските машини.

100% атестационна услуга

Подсигурява легитимността на всички работещи процеси. Позволява непрекъснато противодействие срещу хакери и нелоялни служители.

 

Новият модел на защита

Непрекъснат мониторинг на всички програми

Обработка на голям масив от данни и машинно обучение

Задълбочен анализ от експерти

Репорти свързани с разследване на заплахи

Превенция от познатия зловреден код

Засичане на усъвършенстван злонамерен софтуер

Динамично засичане на експлойти

Засичане на база поведение