Направете проверка на досегашното си антивирусно решение и сигурност на фирмената мрежа, разберете дали сте уязвими за най-новите интернет заплахи и таргет атаки.

vector_zone_as

AUDIT SERVICE

Не оставяйте компанията си уязвима за

целенасочени атаки

Проверете дали сте уязвими от кражба на информация

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ КОМПАНИЯТА ВИ Е ДОСТАТЪЧНО ЗАЩИТЕНА И ИНФОРМАЦИЯТА Е ПОД КОНТРОЛ?

Audit Service показва рисковите точки на всички приложения стартирани във Вашата мрежа. Прави мониторинг и класификация на събития, за да покаже рискови точки за компютрите, заплахи и вируси, които традиционните антивирусни решения не са успели да засекат.

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ОДИТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ?

audit_1

Вижте какви приложения използват служителите Ви

  • Пълна прозрачност и видимост на приложенията, използвани или стартирани от всеки служител, закачен за служебната мрежа. Продължителен мониторинг на активността на приложенията с детайлна информация за последствията от всеки процес. Идентифициране на критични уязвимости в софтуера.

audit_2

Защитете конфиденциалната информация

  • Засича приложения, проектирани да крадат конфиденциална информация. Използване на одити в реално време за да знаете къде е уязвимата информация за фирмата или какви файлове достъпват критична за нея информация.

audit_3

Неутрализирайте целенасочените атаки

  • Разберете дали организацията Ви е уязвима за таргетирани атаки и повтарящи се такива, които традиционните антивирусни продукти не засичат.
  • Ще получитеалармени съобщения, когато заплахите от зловреден код, когато  бива засечена атака, с пълен отчет за действията и щетите, които е нанесла тя.
  • Почиствайте заразени компютри със специален инструмент (Panda Cloud Cleaner).
ОЩЕ ПРЕДИМСТВА НА AUDIT SERVICE
vulnerability_detectionЗАСИЧАНЕ НА УЯЗВИМИ ПРOГРАМИ

Над 90% от атаките използват уязвимости в  системите. Audit Service показва, кои от тях са критични и използвани за такива цели, както и кои следва да се вземат под внимание, срещу евентуални бъдещи атаки.

real_time_reportsОТЧЕТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Audit Service прави всички отчети и анализи в реално време. Проверява и изтегля отчета на база мрежови статус, за да може да вземете мерки на време, на база препоръките от Panda.

light_solutionЛЕКО, ЛЕСНО ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

Audit Service се базира на изключително лек агент (20 MB, който лесно се разпространява по мрежата с най-често използванитесофтуерни продукти.  Без необходимост от преконфигурация и допълнителни хардуерни ресурси за стартиране на одита.

TECHNICAL REQUIREMENTS
WEB CONSOLE
AGENT
DOCUMENTATION
PRODUCT DATA SHEETS
CASE STUDIES