НОВ НАЧИН ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВАШИТЕ IT СИСТЕМИ

system_management

SYSTEMS MANAGEMENT

Ви позволява лесно да управлявате, наблюдавате и поддържате Вашите IT ресурси. Имате поглед над всичките Ви фирмени устройства, без значение от тяхното местоположение, в офиса или със служителите Ви.
ОТКРИЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА SYSTEMS MANAGEMENT

systems_1

Централизирано управление и контрол

Перманентно наблюдение отчет в детайли за наличен хардуер и софтуер, включително Windows, Linux и Mac OS X работни станции и сървъри, Android и iOS смартфони и таблети, принтери, и мрежи. Решението извършва мониторинг и проактивен статус на системите и редуциране на броя инциденти с автоматични ъпдейти. Автоматизира най-често прилаганите ИТ задачи, за да отделите време на съществени за организацията проблеми. Прилагате политики за редуциране консумацията на електро енергия. Следи нивата за достъп при сърфиране в Интернет по категория.

systems_2

Редуцирайте обажданията за поддръжка

Отдалечен мониторинг и поддръжка за всички устройства, дори когато са изключени. Използвайте ненатрапчива намеса, за да не спирате работата на потребителите. Отчет за свършена от поддръжката работа и детайлен отчет. Вижте кой какво е направил, с кое устройство, с каква продължителност, и т.н. Редуцирайте времето, прекарано в отстраняване на проблеми. Идентифициране на проблемен софтуер и хардуер в корпоративната мрежа.

systems_3

Пълна софтуерна и хардуерна инвентаризация

С Panda Systems Management правите контрол и мониторинг на процесорна памет, използвани услуги, софтуер за всички устройства в корпоративната мрежа. Решението включва интерактивни графики на производителността. Много лесно и бързо може да проследявате промени за инсталиран софтуер и хардуер. Управлението на лицензите, с които разполага организацията е като детска игра.

ОЩЕ ПРЕДИМСТВА НА SYSTEMS MANAGEMENT
secure_device_managementУПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВАТА

Решението Systems Management се управлява сигурно, чрез криптирана връзка между устройствата и сървъра.  Сигурен достъп до администраторска с двуфакторна идентификация.

remote_messagingОТДАЛЕЧЕН КОНТРОЛ

Със Systems Management може да достъпвате отдалечено клиентските машини по няколко начина (чрез споделяне на екрана, с пълен администрторски контрол, CMD конзола, управление на регистри). Потребителите използват тикет система (чат), за да алармират за проблем или нужда за съдействие директно ИТ отдела.

smartphones_and_tablets_controlКОНТРОЛ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СМАРТФОНИ И ТАБЛЕТИ

Systems Management интегрира контрол и управление на мобилни устройства.  С него ще избегнете изтичането и кражба на фирмена информация, включва отдалечено блокиране, изтриване, геолокализиране. Контролирайте приложенията, инсталирани на мобилните устройства с лекота.

TECHNICAL REQUIREMENTS
WEB CONSOLE
WINDOWS WORKSTATIONS AND FILE SERVERS
MAC WORKSTATIONS AND FILE SERVERS
TABLETS AND SMARTPHONES
LINUX WORKSTATIONS AND FILE SERVERS
DOCUMENTATION
PRODUCT DATA SHEETS
CASE STUDIES