|
|
76% от уязвимостите, експлоатирани през 2022 г., са до 13 годишни