|
|
Данните от кредитни карти, които са изложени онлайн, се тестват от престъпници в рамките на 2 часа