Мултифакторно Удостоверяване

Authpoint

Просто, ефективно.
Безупречно сигурно.

Открийте AuthPoint в облака от WatchGuard.

MFA

Основни
Функции на защита

AuthPoint мултифакторното удостоверяване (MFA) осигурява сигурността, от която се нуждаете, за да защитите самоличности, активи, акаунти и информация. Позволете на вашата компания да работи уверено с лесна за използване, сигурна и пълна многофакторна автентикация.

Услуга по Удостоверяване

Облачно Управление

Мобилно Приложение

Хардуерено Устройство

Елиминирайте риск #1 за Вашата компания

Бързо и лесно затворете пропуските в сигурността, които правят Вашата компания уязвима за пробиви.

MFA

Основни
Характеристики

AuthPoint мултифакторното удостоверяване (MFA) осигурява сигурността, от която се нуждаете, за да защитите самоличности, активи, акаунти и информация. Позволете на вашата компания да работи уверено с лесна за използване, сигурна и пълна многофакторна автентикация.
Мобилно ДНК
Лесно за използване
Облачно базирано

Безупречна MFA защита с уникално мобилно ДНК

AuthPoint използва ДНК на мобилното устройство, за да ползва телефона на оторизирания потребител, когато предоставя достъп до системи и приложения. Следователно всеки атакуващ , който клонира потребителско устройство в опит да получи достъп до защитена система, ще бъде блокиран – тъй като ДНК на устройството ще бъде различно.

Лесно за използване удостоверяване направо от вашия мобилен телефон​

За да активирате AuthPoint MFA, следвате последователност от 5 стъпки в WatchGuard Cloud.Без допълнителни токени; удостоверяването работи с помощта на просто приложение инсталирано на вашия смартфон.

Облачно базирано и безпроблемно

AuthPoint може да се управлява изцяло в WatchGuard Cloud. Потребителският интерфейс Ви позволява да преглеждате отчети и предупреждения, да конфигурирате услуги и да управлявате токени от едно място.