|
|
GDPR през 2019 г.: годината на глобата с милион евро.